`Geen extra banen in noorden'

Het noorden zal nooit voor 2010 de volgens de commissie-Langman benodigde 43.000 extra arbeidsplaatsen realiseren. Met de huidige economische groei zal dat aantal pas over 86 jaar bereikt worden.

Dit zegt de Groningse prof. dr. Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse in de oratie die hij vandaag uitsprak.

De commissie Langman kwam vier jaar geleden met voorstellen hoe het noorden zijn sociaal-economische achterstand op de rest van het land kon inhalen. Tot 2010 zou er in een fonds tien miljard gulden ter verbetering van de infrastructuur en stimulering van de noordelijke economie nodig zijn. Volgens de commissie zou dit moeten leiden tot 43.000 extra banen. Die zijn nodig om het aantal arbeidsplaatsen per inwoner in Noord-Nederland gelijk te trekken met het landelijk gemiddelde. Maar Van Dijk Volgens Van Dijk betekent het creëren van nieuwe banen in een regio niet dat de werkloosheid afneemt. ,,In een snel groeiende economie verdwijnen soms oude banen en komen er nieuwe bij, die alleen door schoolverlaters of andere nieuwelingen op de arbeidsmarkt worden ingevuld.'' De enige manier om de regionale werkloosheid aan te pakken is de lonen met tien procent te verlagen. ,,Ik wil het niet propageren, maar je zou het mensen kunnen voorleggen: kiest u voor een laag loon en veel werkgelegenheid in de regio of voor een hoog loon en minder werkgelegenheid?'' Een andere stimulans voor de noordelijke werkgelegenheid is om 5.000 tot 10.000 extra studenten naar het noorden te halen. ,,HBO of universiteit maakt niet uit.'' De hoogleraar is ook voorstander van aanleg van de magneetzweefbaan van Amsterdam via Lelystad, Heerenveen en Drachten naar Groningen.