`Franse Hof moet Chirac vervolgen'

Het socialistische Franse Kamerlid Arnaud Montebourg wil dat president Jacques Chirac in staat van beschuldiging wordt gesteld en voor het Hoge Hof van Justitie wordt gedaagd.

Montebourg heeft daartoe een resolutie opgesteld die door dertig Kamerleden van links is ondertekend. In principe zou zo'n procedure tot Chiracs afzetting kunnen leiden, maar de kans daarop lijkt vooralsnog gering.

Montebourg wil dat Chirac berecht wordt in verband met mogelijke betrokkenheid bij afpersing ten behoeve van zijn partij, de RPR, en het creëren van fictieve banen voor partijgenoten ten tijde van zijn burgemeesterschap van Parijs (1977-1995). Onderzoeksrechters, die zich lange tijd hebben beziggehouden met deze dossiers, staakten hun onderzoek onlangs, omdat het staatshoofd juridische onschendbaarheid geniet. De rechter van instructie verklaarde zich ,,niet bevoegd'', maar zei dat er ,,voldoende'' aanwijzingen waren voor vervolging. Als Chirac volgend voorjaar herkozen wordt verjaren de misdrijven.

De enige manier om een zittende president te berechten is hem voor het Hoge Hof van Justitie te dagen, een uit leden van de Assemblée en de Senaat samengesteld college dat beschuldigingen tegen het staatshoofd en de regering beoordeelt. Zou Chirac schuldig bevonden worden, dan zou vervolgens een afzettingsprocedure gestart kunnen worden. Een resolutie als die van Montebourg moet door minimaal 58 leden van de Assemblée en 32 senatoren ondertekend worden om in stemming gebracht te kunnen worden. Voor een dagvaarding is vervolgens een meerderheid van stemmen vereist.

Met dertig ondertekenaars is er onvoldoende steun voor Montebourgs resolutie. Montebourg denkt dat een tweede rondgang voldoende handtekeningen zal opleveren. Montebourg stelt dat het hem om ,,eerbiediging van het (-) gelijkheidsbeginsel'' gaat. Eerder trok de 39-jarige socialist ten strijde tegen voormalig premier Alain Juppé (die een onbetaald luxe-appartement moest ontruimen), tegen de handelsrechtbanken (die gereorganiseerd werden) en tegen de witwaspraktijken van Monaco. Over Chirac publiceerde hij vorig jaar het boek La Machine à Trahir (`De Verraadmachine').