Fontaine: meer democratie in EU

Voorzitter Nicole Fontaine van het Europees Parlement zal vandaag tijdens haar bezoek aan Nederland pleiten voor versterking van het democratisch gehalte van Europa.

De invloed van het Europees Parlement mag dan volgens voorzitter Nicole Fontaine de afgelopen jaren zijn ,,toegenomen'', maar dat wil nog niet zeggen dat ze tevreden is. Integendeel, ze wil dat het Europees Parlement nog meer in de melk te brokkelen krijgt.

De 59-jarige Franse voorzitter van het Europees Parlement zal voor die wens vandaag in Den Haag een willig oor vinden als ze praat met premier Wim Kok en leden van de Tweede Kamer. Immers, herhaalde staatssecretaris Dick Benschop (Europese Zaken) niet vorige week nog, dat het zwaartepunt in de Europese besluitvorming wat moet verschuiven van de Raad van Ministers (die de regeringen van de EU-lidstaten vertegenwoordigen) naar de Europese Commissie en naar het Europees Parlement? En voegde hij daar niet ook aan toe dat de bevoegdheden van het Parlement moeten worden uitgebreid tot het budgetrecht over de volledige begroting, inclusief landbouw?

De recente `toename' van de invloed van het parlement is volgens Fontaine vooral te merken bij de uitvoering van het recht van medebeslissing. Dat heeft het Europarlement bij veel Europese wetgeving sinds het Verdrag van Amsterdam van kracht is geworden. Europarlementariërs beslissen samen met de Raad van Ministers over wetgeving waarvoor de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan.

Fontaine vertelde, vorige week in de marge van de bijeenkomst van `haar' parlement in Straatsburg, dat ze Kok zal vragen om het Europarlement een belangrijke rol te geven bij de voorbereiding van een nieuw Verdrag van de EU, dat de Europese regeringsleiders in 2004 willen afsluiten. Volgens haar hebben de regeringsleiders afgelopen december bij de onderhandelingen over het Verdrag van Nice ,,nationale belangen zwaarder laten wegen dan gemeenschappelijke Europese belangen''.

Een herhaling hiervan in 2004 kan volgens haar worden voorkomen als een conventie met Europarlementariërs en leden van nationale parlementen het eerst eens wordt wat gemeenschappelijke Europese belangen zijn. ,,Dat zal het voor de regeringsleiders mogelijk maken om bij hun onderhandelingen uit de vicieuze cirkel van nationale belangen te komen waarin ze vorig jaar zaten opgesloten'', zegt ze. Nederland staat sympathiek tegenover de gedachte van zo'n conventie, maar binnen de Europese Unie is men verdeeld. De regeringsleiders willen in december op de Europese top in het Belgische Laken besluiten op welke wijze de onderhandelingen van 2004 moeten worden voorbereid.

Fontaine bepleit een formele rol van het Europarlement bij de discussie over de toekomst van Europa. Ze komt niet met een bijdrage aan die discussie naar Den Haag. Het Europarlement neemt in alle voorstellen die over hervorming van het Europese bestel zijn gedaan een belangrijke plaats in. Maar zelf is het Europarlement intern net zo verdeeld over de Europese toekomst als de lidstaten.