De Overtuiging 2

Steven Derix doet in de rubriek `De Overtuiging' (11 mei), verslag van een cursus `Christendom voor dummies'. De Vrije Universiteit in Amsterdam probeert hiermee (in drie kwartier!) jonge mensen uit te leggen wie God nou eigenlijk is.

Tevergeefs, zo mag je concluderen uit de reactie van Derix. Afgaand op zijn verslag denk ik dat ze niet bijzonder gemotiveerd waren. Geen wonder dat Derix toen maar eens om zich heen ging kijken. Behalve jonge mensen waren er toch ook wel veel oudjes, vond hij. Er stond zelfs een rollator in een hoek. En dan cursusleidster Van Reijendam. Ook al senior, met haar bril met dikke glazen deed ze denken aan een stripfiguurtje. Vind ik dat interessant? Ik hoef niet te weten hoe mevrouw Van Reijendam er uitziet, ik wil (meer) horen over de wijze waarop zij – en dat binnen recordtijd – het geloof verklaart. Want Lenie van Reijendam kan praten en schrijven en ze heeft iets te melden.

    • Jeanne Kleijn-Seijffer