De Overtuiging 1

In de rubriek `De Overtuiging' (NRC Handelsblad, 11 mei) werd aandacht besteed aan mijn college over het duizelingwekkende onderwerp `God'. De auteur liet zijn spot los op mijn uiterlijk, het college zelf was daarvoor kennelijk niet slecht genoeg. Oud, gebrekkig, precies die non uit de Paul de Leeuwshow. (Ik ken die figuur, een ridicule kwezel). Ik voelde me lelijk gediscrimineerd. Afgezien van het karikaturale (ik ben 63, en kon er dankzij kapper en de kleren die genade vinden in de ogen van dertigjarigen best mee door): wat doet het terzake? De suggestie was duidelijk: een spreekster moet jong, mooi en gaaf zijn, anders kan het nooit wat wezen.

Paulus verwonderde zich erover dat hij serieus werd genomen door de Galaten toen hij er wegens ziekte beroerd uitzag. (Galaten 4:14). In die cultuur gold inderdaad dat gezondheid en gaafheid samenhingen met geloofwaardigheid. Jong zou trouwens weer niet zo een aanbeveling zijn geweest. Hoe dan ook: het is lang geleden. Kunt u zich voorstellen dat ik deze passages in het stukje beneden het peil van uw beschaafde dagblad vind? Ik ben inderdaad bezig blind te worden, en ik ben blij dat ik deze lezing toch nog geven kon, hoe onmogelijk de opdracht van de VU ook was. Maar van de inhoud vond ik zo goed als niets terug.

    • L.W. van Reijendam-Beek