De beschaving 3

De kapitale fout van het pamflet is het vijanddenken tegenover de vrije markt. Vooral wanneer men bekijkt welke sectoren van de samenleving de stichting aanhaalt als bewijs voor de verloedering, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Als ergens in Nederland géén sprake is van marktwerking, is het daar wel. De organisatie van de gezondheidszorg is een perfect voorbeeld van een planeconomie en de gevolgen zijn daar ook naar. In het huidige model kan men geld in de gezondheidszorg blijven pompen wat men wil, de problemen zullen blijven.

Het tweede voorbeeld: het onderwijs. Behalve externe problemen als krapte op de arbeidsmarkt, heeft men ook hier te kampen met de erfenis van een centralistisch beleid waarbij `Zoetermeer' tot in details het beleid vande scholen vastlegde. De kentering is hier net ingezet en het is dus te makkelijk de problemen in het onderwijs toe te schrijven aan liberalisering.

We moeten de vereiste cultuuromslag en verdere implementatie van decentralisatie de tijd geven om effect te sorteren. Daarnaast heeft het gelijkheidsdenken geleid tot de invoering van de basisvorming, een van de grote rampen uit de geschiedenis van het onderwijsbeleid.

In plaats van met een doorgeslagen marktwerking kampt Nederland met de erfenis van doorgeslagen overheidsingrijpen. De paar gevallen van echte liberalisering hebben goed uitgepakt. Het enige gevaar dat de samenleving bedreigt, is dat het onder druk van anti-marktdenken komt tot halfslachtige privatiseringen, die inderdaad negatieve effecten kunnen hebben.

    • Jongeren Organisatie Vrijheid
    • Maarten Burggraaf Bas van `T Wout