De beschaving 2

Het is duidelijk dat economische welvaart alleen niet voldoende is om een maatschappij op te bouwen. Laat staan een beschaving. Een samenleving streeft naar het creëren van waarden op sociaal en ecologisch vlak. De economische meerwaarde is daarvoor noodzakelijk, maar in essentie ondersteunend, niet leidend. Dat is échte welvaart. Talloze Nederlanders zoeken een nieuwe balans in die verschillende waarden.

Er is in Nederland een dynamiek waar veel te makkelijk aan voorbij wordt gegaan. Ook door Hofland (9 mei) die Nederland vergelijkt met schuimrubber: erop slaan helpt niet. Maar misschien is de samenstelling en consistentie van dat schuimrubber aan het veranderen. Waarom zou de omwenteling naar een nieuwe samenleving niet in kleine dingen kunnen zitten? Een aantal simpele maar heel concrete voorbeelden: welzijnswerk en woningbouwcorporaties ontwerpen multifunctionele centra waar kinderopvang, bejaardenzorg en sociaal culturele activiteiten worden gecombineerd, met praktische, sociale en ruimtelijke voordelen. Topkoks kiezen vaker voor duurdere biologische producten. Het gaat er om te komen tot een nieuw waardepatroon waarmee we in de samenleving een slag vooruit kunnen maken. Verandering kan alleen slagen als mensen naast hun directe belangen ook hun visie en verlangens weten in te brengen. Door open te staan voor iets nieuws, door goed te luisteren naar wat mensen willen, dat groot te maken en te ondersteunen, zeker ook vanuit de politiek. Daaruit zullen nieuwe ordeningen ontstaan.

    • Campagnemanager Echte Welvaart
    • Annette de Vries