VS laten verdrag biologische wapens los

Opnieuw dreigen de VS zich feitelijk terug te trekken uit een internationaal verdrag. Deze maal weigert de regering Bush in te stemmen met een ontwerp-protocol voor uitvoering van het verdrag tegen biologische wapens.

Het verdrag tegen biologische wapens is in 1975 door de VS geratificeerd. Eerder al verwierpen de VS het Kyoto-protocol uit 1997 (over het broeikasbeleid) en werd het verdrag tegen antiraketraketten (1972) achterhaald genoemd.

Een interdepartementale werkgroep van deskundigen heeft het Witte Huis geadviseerd niet in te stemmen met een ontwerp-protocol van het verdrag tegen biologische wapens dat het verdrag voor het eerst praktische betekenis zou moeten geven. De werkgroep meent dat het protocol te weinig garanties biedt tegen bedrog. Het advies was niet openbaar, maar het bestaan ervan werd gisteren onthuld in de New York Times. Omdat het unaniem is, zou vast staan dat de regering-Bush het advies overneemt.

Het verdrag tegen biologische wapens kwam in 1972 tot stand en verbiedt de ondertekenaars de ontwikkeling, productie en opslag van biologische wapens. Dat zijn wapens, zoals bommen, granaten en raketkoppen, die ontworpen zijn om ziekteverwekkende bacteriën, virussen of biologische gifstoffen (toxinen) te verspreiden. Het verdrag is een aanvulling op het zogenoemde protocol van Genève (1925) dat alleen het gebruik van zulke wapens verbood.

Het verdrag tegen biologische wapens voorziet niet in een systeem van verificatie en inspecties. Toen in 1989 bleek dat de Sovjet-Unie ondanks het verdrag een enorm programma voor biologische wapens had opgezet en later duidelijk werd dat Irak hetzelfde had gedaan, stond vast dat zo'n systeem van verificatie er snel moest komen. Een `ad hoc' studiegroep van het verdrag werkt al zes jaar aan een protocol dat daar in voorziet.