Steden: aanpak legionella duur en niet effectief

De vier grootste gemeenten in Nederland vinden de landelijke aanpak om legionella uit het leidingwater te weren ,,onuitvoerbaar''. Volgens Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn de vorig jaar aangekondigde maatregelen niet effectief en te duur.

Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Korthuis mede namens haar collega's van de andere steden in een brief aan minister Borst (Volksgezondheid) en Pronk (VROM). De gemeenten steunen op een gezamenlijk stuk van de directeuren van de vier GGD's die adviseren de `tijdelijke regeling' van 13 oktober vorig jaar ,,op een aantal wezenlijke punten'' bij te stellen. Eigenaren van collectieve waterinstallaties moesten volgens die regeling binnen een jaar de risico's van legionellabesmetting geïnventariseerd hebben, en zo nodig maatregelen nemen. Zorginstellingen kregen daarvoor de helft van de tijd.

Volgens de GGD's is de gehanteerde norm van 50 legionellabacteriën per liter water te scherp. Geringe overschrijding leidt volgens de GGD's veelal niet tot een verhoogd risico, terwijl het tijdelijk stilleggen van installaties wel voor ,,veel commotie'' zorgt.

De gemeentebesturen wijzen vooral op de kosten van de operatie. ,,Onderzoek, aanpassingen en beheersing vergen enorme investeringen,'' aldus Korthuis in de brief. Ze noemt het ,,ondenkbaar'' dat de gemeenten de benodigde gelden vrij kan maken. Het gaat om investeringen van ,,vele tienduizenden guldens'' per installatie, waarvan ze er ,,honderden tot duizenden'' van bezitten. Volgens de GGD's zijn in ,,bijna alle'' installaties plaatsen aan te wijzen waar groei van legionella kan plaatsvinden. Het ministerie van VROM was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. In 1999 overleden 32 bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel als gevolg van een besmetting met legionella.