Paus opent consistorie over toekomst kerk

Johannes Paulus II heeft vanmorgen een buitengewoon consistorie geopend, een bijeenkomst van alle kardinalen. De 81-jarige paus wil een discussie op gang brengen over de toekomst van de katholieke kerk. Daarmee wordt dit consistorie ook een terreinverkenning voor een eventueel conclaaf.

In zijn welkomstwoord zei de paus dat de kerk zijn ,,missionaire prioriteiten'' moet vaststellen. Hij zei ook dat er meer ruimte zal komen in de katholieke kerk voor het lekenpastoraat.

Het is de zesde keer sinds hij in 1978 tot paus werd gekozen, dat Johannes Paulus II alle kardinalen naar Rome roept. Nog nooit is het thema zo breed en veelomvattend geweest. Eerdere buitengewone consistories gingen over de financiën van het Vaticaan, de hervorming van de curie, de katholieke moraal en het jubeljaar. Nu heeft de paus alle 183 kardinalen een vragenlijst gestuurd met 21 vragen, over vrijwel alle kernthema's waarmee een nieuwe paus zal worden geconfronteerd. Een twintigtal kardinalen kan niet aanwezig zijn.

De kardinalen vergaderen twee keer per dag, achter gesloten deuren. Gezien de hoge leeftijd van de paus wordt dit consistorie vrijwel onvermijdelijk een voorbereiding op een conclaaf, dat een nieuwe paus moet kiezen. Het is een uitgelezen kans voor de kardinalen om elkaars persoonlijkheid en standpunten beter te leren kennen.

In het verleden is er bijzonder weinig naar buiten gekomen over wat er op een consistorie is besproken. Dat moet een garantie vormen voor openhartige gesprekken. Leidraad is de vraag wat de pastorale rol van de kerk in het nieuwe millennium kan of moet zijn. De Franse kardinaal Jean-Marie Lustiger zou daarover een inleiding houden. In zijn vragenlijst vraagt de paus de visie van de kardinalen op thema's als de verhouding met andere godsdiensten, globalisering, seksuele moraal en houding ten opzichte van biotechnologie, collegialiteit van het bestuur, en de zichtbaarheid van de kerk in de media.

Vandaag en dinsdag zou daarover in een plenaire zitting worden gesproken. Woensdagochtend volgt dan een debat in werkgroepen, woensdagmiddag trekt een vertrouweling van de paus, de Mexicaanse kardinaal Juan Sandoval Iniguez, de conclusies. De paus zal volgens zijn woordvoerder alle plenaire vergaderingen bijwonen. Donderdagmorgen sluit hij de bijeenkomst af met een mis.