Kosten van ongelukken

Netelenbos wil de kosten van verkeersongevallen verhalen op de veroorzakers ervan. Hoe hoog die kosten zijn, is eerder berekend.

Het Delftse Centrum voor energiebesparing en schone technologie (CE) heeft in 1999 onderzoek gedaan naar de kosten van verkeersongevallen.

De kosten van `afhandeling en preventie' vergden in 1993 een bedrag vam 54 miljoen euro (119 miljoen gulden). Daarin zijn verwerkt: voorlichting, politie, justitie en brandweer. Het bureau gaat ervan uit dat ongeveer 20 procent van de files in 1997 veroorzaakt werd door ongelukken. De kosten daarvan bedragen 150 miljoen euro (330 miljoen gulden).

Bij een gemiddeld ongeluk gaat een politiewagen naar het ongeval om de schade op te nemen. Als er door het ongeluk een file ontstaat, ging er vroeger nog een politieauto naar de staart van de file , om het verkeer te waarschuwen. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer, omdat het verkeer vrijwel overal via waarschuwingsborden wordt gewaarschuwd.

,,De grootte van de inzet van de politie bij een verkeersongeval hangt helemaal af van de ernst ervan'', zegt John Bennink, woordvoerder van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Bij een groot ongeluk komt het Landelijk Verkeers Bijstandteam in actie. ,,Een paar jaar geleden, in de Haarlemmermeer, leverde dat een proces-verbaal op van een meter. Dat heeft weken, maanden extra werk gekost'', aldus Bennink.

Hij gaat ervan uit dat er in het politiebudget `voldoende ruimte' is voor een dergelijke inzet van mankracht en materieel.

Bij een dodelijk slachtoffer worden de kosten geraamd op 89.000 euro (196.000 gulden), en bij een in een ziekenhuis opgenomen gewonde is dat 9.000 euro (20.000 gulden).

Ook heeft het Delftse Centrum voor energiebesparing een schatting gemaakt van de medische kosten van slachtoffers, gebaseerd op internationale studies. Nederlandse gegevens daarover zijn niet beschikbaar. De medische kosten per gewonde, inclusief herintreding en vervanging, bedragen 23.000 euro (50.000 euro).

De kosten van het productieverlies zijn veel hoger. Per dodelijk slachtoffer bedragen die volgens de onderzoekers 77.000 euro (170.000 gulden), en per gewonde 69.000 euro (150.000 gulden). Deze cijfers zijn uit 1993 en zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.

De SER beschouwt het onderzoek van het Delftse bureau als een goede basis voor een beleidsadvies uit 1999. Daarin wordt de overheid geadviseerd over het doorberekenen van maatschappelijke kosten bij verkeer en vervoer. Het advies werd uitgebracht naar aanleiding van een Witboek van de Europese Commissie uit 1998.