`Kosten ongeval voor veroorzaker'

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gaat onderzoeken in hoeverre de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zijn te verhalen op weggebruikers die het ongeluk hebben veroorzaakt.

Netelenbos kondigt het onderzoek aan in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) dat ze dinsdag zal presenteren. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag al met dit plan ingestemd.

Verkeersongelukken kosten de maatschappij nu naar schatting jaarlijks een kleine 17 miljard gulden, ofwel 46 miljoen gulden per dag. Hierin zijn de kosten voor lange files, de ziekenhuisbehandeling van de slachtoffers, de immateriële schade en het productieverlies voor de werkgevers verdisconteerd.

In de Tweede Kamer is instemmend gereageerd op de plannen van de minister. De drie coalitiepartijen (PvdA, VVD en D66) verwachten dat autorijders voorzichtiger zullen rijden als zij voor de kosten van een ongeluk moeten opdraaien. De partijen vrezen wel ellenlange juridische procedures als het plan van Netelenbos doorgaat. Oppositiepartij CDA noemt het voorstel `mosterd na de maaltijd'.

Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels met de minister over de voornemens gesproken. Een woordvoerder van het verbond stelt dat nu al veel blik- en letselschade via de autoverzekering aan de brokkenmakers wordt doorberekend. Dankzij het bonus-malus-systeem betalen `betere' rijders minder premie dan `slechtere rijders'. Volgens het verbond zal het lastig zijn om maatschappelijke kosten als files bij de weggebruiker neer te leggen.

Ook verkeersorganisatie 3VO heeft afwijzend gereageerd op de voorstellen van Netelenbos. ,,Het lijkt een logische gedachte, maar het is onuitvoerbaar, denken wij'', aldus een woordvoerder. Volgens 3VO zouden pensioenverzekeraars, zorg- en ziektekostenverzekeraars meer betrokken moeten zijn bij de voorlichtingscampagnes. ,,Zij hebben ook een groot belang bij minder ongelukken'', aldus de woordvoerder.

Zowel het verbond als 3VO wijzen in verband met de hoge kosten van de ongelukken ook met een beschuldigende vinger naar de overheid.

3VO: ,,In sommige wegen zitten enorme kuilen waardoor makkelijk ongelukken kunnen ontstaan.'' Het verbond: ,,Files worden ook veroorzaakt door een gebrekkige infrastructuur.''