Justitie onderzoekt `milieuramp' Getsewoud

Justitie in Haarlem stelt een onderzoek in naar het storten van staalslakken door de gemeente Haarlemmermeer in twee siervijvers in Getsewoud, een nieuwbouwwijk in aanbouw. Als gevolg van het storten bleek vorige maand alle leven in de omliggende watergangen verdwenen. Het Hoogheemraadschap Rijnland spreekt van een ,,milieuramp''.

De gemeente Haarlemmermeer had de staalslakken laten storten als ballast, om te verhinderen dat de bodem ter plaatste gaat bewegen onder invloed van een wel in de polder. De slakken, afvalmateriaal uit de Belgische staalindustrie, bleken geen grote hoeveelheden giftige stoffen te bevatten en leken te voldoen aan het Bouwstoffenbesluit van het ministerie van VROM. Maar wel bevatten de zogenoemde eco-staalslakken dermate grote hoeveelheden kalk dat het effect bij gebruik in water destatreus was voor de ecologie in het water. De zogenoemde pH-waarde van het water werd zo hoog, dat alle dieren en planten begin maart stierven. Volgens algemeen directeur Harry Bruens van Hoogheemraadschap Rijnland is de kwestie aan een ,,wetgevingsfout'' te wijten. ,,Er staat nergens iets over welk effect een stof als kalk bij gebruik in water kan hebben.''

Volgens de gemeente is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Bij contact met de huid kan wel een bijtende werking ontstaan, alsmede irritatie van de slijmvliezen. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat het vervuilde water zich nog verder kan verspreiden. De gemeente heeft inmiddels de leverancier van de staalslakken aansprakelijk gesteld voor de kosten die gemaakt moeten worden.

Als alternatief voor de maatregel, die moet voorkomen dat kwelwater naar de oppervlakte komt, wil de gemeente Haarlemmermeer Schots graniet in de siervijvers laten storten. Het laten liggen van de staalslakken is volgens een woordvoerder van de gemeente geen optie. ,,Het kan jaren duren voordat het materiaal is uitgeloogd.'' In totaal is 250.000 ton slakken besteld plus 120.000 ton kiezels uit het Moesel-gebied. De kiezels kunnen wel blijven liggen. De kosten van aanschaf bedragen 9 miljoen gulden.

In de Vinex-wijk Getsewoud-Noord bij Nieuw-Vennep worden de komende jaren drieduizend huizen gebouwd.