Hoofd BVD: imams gestuurd tegen integratie

Sommige imams in Nederlands zijn actief bezig het integratieproces van hun achterban tegen te werken. De islamitische voorgangers krijgen daarbij hulp uit het buitenland.

Dit heeft S. van Hulst, hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gisteren gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Om welke imams of moskeeën het gaat, zei Van Hulst niet. Er zijn in Nederland verschillende moskeeën en islamitische stichtingen die banden hebben met Saoedie-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte of Pakistan.

Vorig jaar werd een Libische imam, die in Utrecht werkte, Nederland uitgezet omdat hij zou werken voor de Libische geheime dienst. Volgens Van Hulst gebruikte de imam zijn positie, kennis van de taal en contacten bewust om heimelijk de integratie van zijn achterban te belemmeren. De Libische imam is niet de enige die dit doet, aldus Van Hulst. Hij stelde dat dit uiteindelijk kan leiden tot instabiliteit en aantasting van de democractie.

Volgende week presenteert de BVD haar jaarverslag over het jaar 2000. In het vorige jaarverslag wijdde de dienst ook al een hoofdstuk aan de `tegenkrachten bij integratie'. Islamitische gidslanden als Saoedi-Arabië, Iran, Libië en de Verenigde Arabische Emiraten zouden proberen invloed te verwerven binnen de islamitische gemeenschap in Nederland.

De landen steunen financieel moskeeën, islamitische scholen en islamitische centra, aldus de BVD. ,,De intenties van deze, in religieus, politiek en maatschappelijk opzicht reactionaire landen staan vaak haaks op het in Nederland geldende integratiestreven. Dat de landen in kwestie inhoudelijke invloed hebben op de door hen gefinancierde instituten staat vast'', aldus de BVD in het jaarverslag over 1999.

Van Hulst stelde in Buitenhof ook dat zeker niet kan worden uitgesloten dat islamitische terroristen in Nederland actief zijn.