Het huwelijk is op 02-02-02

Kroonprins Willem-Alexander en Máxima trouwen op 2 februari volgend jaar in Amsterdam, zo blijkt uit het vandaag door de regering aan het parlement gezonden ontwerp-Toestemmingswet. De titel `Prinses van Oranje' wordt aan Máxima niet verleend – wat naar het oordeel van waarnemers verband kan houden met een regeringsvoornemen om, na een troonsbestijging van Willem-Alexander, haar niet officieel `koningin' te noemen.

Naar de mening van Kamerlid Rehwinkel (PvdA) zal deze kwestie – een breuk met het adellijk gebruik dat echtgenotes de titels van hun echtgenoot voeren – een belangrijke vraag zijn bij de parlementaire behandeling van de Toestemmingswet. Te Veldhuis (VVD) kan zich verenigen met een voornemen Máxima te zijner tijd niet `koningin' te noemen, daar dit ten onrechte de indruk zou wekken dat haar staatsrechtelijke rol te vergelijken is met die van Juliana of Beatrix.

Op 2 februari 2002 vindt in Amsterdam zowel het burgerlijk- als het kerkelijk huwelijk plaats, de laatste in de Hervormde Kerk. Burgemeester Job Cohen vindt het ,,logisch'' dat het huwelijk in Amsterdam plaatsheeft omdat het ,,nu eenmaal de hoofdstad is''. Cohen hoopt dat de stad op 2 februari ,,op zijn kop staat'' omdat het een ,,bijzonder evenement'' wordt.

Van een eventuele overgang van de thans katholieke Máxima naar het protestantisme wordt in het wetsontwerp niet gerept. Máxima wordt door het huwelijk lid van het koninklijk huis, in verband waarmee haar vorige week al het Nederlanderschap is verleend. Zij blijft, op grond van de Argentijnse wetgeving, tevens Argentijnse, zonder actief- en passief kiesrecht.

Máxima zal na haar huwelijk de titels `Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau' voeren. In een later dit jaar in te dienen nieuwe Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis, schrijft de regering, wordt voorgesteld de titel `Prins van Oranje', die Willem-Alexander voert sinds de troonsbestijging van zijn moeder in 1980, te reserveren voor de vermoedelijke troonopvolger. De Rijksvoorlichtingsdienst kon vanochtend niet zeggen of in dit wetsontwerp ook zal worden vastgelegd dat Máxima geen `koningin' zal worden genoemd.

Over de noodzaak van een nieuwe Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis openbaart zich in de regeringscoalitie verschil van inzicht. Te Veldhuis doet in de VVD-fractie een notitie rondgaan, waarin de noodzaak van zo'n wet wordt betwijfeld. PvdA en D66 willen beperking van het aantal leden van het Koninklijk Huis om te verhinderen dat al te veel personen onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen. De VVD geeft in overweging dat dit effect ook kan worden bereikt door de reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid te beperken tot staatshoofd, troonopvolger en hun echtelieden.

TEKST WETSVOORSTEL www.nrc.nl/denhaag

ACHTERGROND pagina 6