Annan hekelt Bush om klimaatbeleid

Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft kritiek op de klimaatpolitiek van de regering-Bush. De geïndustrialiseerde landen moeten richting geven aan een oplossing van het broeikasprobleem.

Volgens Annan, die sprak op een universiteit in Massachusetts, hebben de Verenigde Staten, als ,,de grootste uitstoter van broeikasgassen, vooral als gevolg van hun succesvolle economie'', een speciale verantwoordelijkheid. Zonder bescherming van de natuurlijke hulpbronnen geen blijvende groei van de economie, aldus Annan. De VN-chef zei dat de wetenschap over het broeikaseffect, in tegenstelling tot wat sommige sceptici beweren, goed gefundeerd is.

Annan wees op de gevaren van smeltende ijskappen en een stijgende zeespiegel voor ,,geliefde en ontwikkelde kustgebieden''. Hij waarschuwde dat toenemende erosie en extreme weersomstandigheden miljarden kostende rampen zullen veroorzaken, en dat een warmer en vochtiger klimaat zal leiden tot verspreiding van ziektes als malaria en gele koorst. ,,Dit is geen toekomstig worst-case scenario. Dit is de weersverwachting van morgen. Dit is geen science fiction. Het is een nuchtere voorspelling op basis van de best beschikbare wetenschap''.

Onlangs zei de Amerikaanse vice-president Dick Cheney dat energiebesparing geen basis biedt voor een gezonde energiepolitiek. Maar volgens Annan is energiebesparing geen individuele keuze, maar een noodzaak. Veel economen zijn het er volgens hem over eens dat efficiënt energiegebruik ,,veel profijt kan brengen tegen geringe kosten''.

Onze correspondent in Japan voegt hieraan toe:

Japan steunt nog steeds het Kyoto-protocol over het terugdringen van het broeikaseffect. Dat zei de Nederlandse minister van Milieu en voorzitter van de VN-klimaatconferentie, Jan Pronk, gisteren na overleg met zijn Japanse ambtgenote Yoriko Kawaguchi. Minister Kawaguchi zei na afloop dat beiden ,,het eens zijn over het belang aan te dringen op Amerikaanse deelname'' aan `Kyoto', aldus de krant Mainichi Shinbun vandaag. Over Japanse ratificatie van `Kyoto' als de VS niet meedoen zei Pronk: ,,Japan is op dat punt nog steeds aan het nadenken.'' De nieuwe premier Junichiro Koizumi zei op 8 mei dat hij zijn ,,uiterste best zal doen'' om het broeikasprobleem aan te pakken ,,met de bedoeling dat het Kyoto-protocol in 2002 in werking treedt''.

Japan is belangrijk omdat het lid is van dezelfde onderhandelingsgroep als de VS. Eerder al liet Pronk weten dat hij hoopte om landen uit die groep, waaronder behalve Japan ook Australië en Canada, los te weken van de VS.