Zadkine 1

In de column van de heer Hofland `Na 61 Jaar' (NRC Handelsblad, 16 mei), staat over het beeld van Zadkine aan de kop van de Leuvehaven (bijna naast het Scheepvaartmuseum), dat veel Rotterdammers het met enige reserve begroetten. De officiële naam luidt volgens Hofland `Verwoeste Stad', doch in de jaren zestig, toen ik er woonde, hoorde ik meestal `Stad Zonder Hart' als officiële naam. Dat klonk aannemelijk, daar het een figuur betreft, waaruit het hart is weggerukt en die zich met de armen omhoog in wanhoop tot de hemel wendt. Verder staat er dat ,,het gelukkig nimmer een ludieke bijnaam heeft gekregen'', doch hierin vergist u zich. Zeer veel mensen, die ik sprak kenden de officiële naam niet eens (welke deze ook mag zijn geweest) en spraken onveranderlijk over `Jan Gat' als het beeld werd bedoeld.

    • A.J.H.C. Cornelis