`Verarmd uranium is niet gevaarlijk'

Blootstelling aan verarmd uranium dat vrijkomt bij vliegrampen of militaire acties, leidt niet tot schade aan de gezondheid. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de ministers van Volksgezondheid, Defensie en VROM. Het advies, dat gebaseerd is op een onderzoek van wetenschappelijke literatuur, bevestigt eerdere conclusies van NAVO- en EU-experts.

De raad bracht de gezondheidsrisico's in kaart van verarmd uranium, zoals dat bijvoorbeeld is vrijgekomen bij de Golfoorlog, de NAVO-interventie in Kosovo en de vliegramp in de Bijlmermeer.

Natuurlijk uranium komt overal in de natuur voor en komt via het voedsel in de mens terecht. Verarmd uranium wordt onder meer gebruikt in munitie en als balansgewicht in vliegtuigen. Bij een ramp is blootstelling aan verarmd uranium mogelijk door het inademen van stofdeeltjes. Bij hoge concentraties kan dat leiden tot longkanker en nierschade, zo is de vrees. Maar onderzoeken hiernaar geven geen ondubbelzinnige resultaten, constateert de Raad.

De Gezondheidsraad verwacht op basis van de relatief lage concentraties verarmd uranium in recente besmettingsgebieden geen hogere kans op gezondheidsschade. De normale milieuhygiënische maatregelen, zoals het meten van stralingsniveau's en afsluiting van gebieden, beschermen de bevolking in het algemeen voldoende, meent de Raad. Wel pleit de Raad voor openheid ten opzichte van de bevolking, om ongerustheid te voorkomen.

Eerder dit jaar leidde het gebruik van uranium-munitie in Kosovo tot onrust in verschillende Europese landen, na berichten van leukemie onder Italiaanse militairen die op de Balkan hadden gediend.

Het Nederlandse ministerie van Defensie inventariseert op dit moment hoeveel Nederlandse militairen ziek zijn.