`Stop staking haven Rotterdam'

Drie vervoersorganisaties in de Rotterdamse haven hebben de stakers bij ECT, het grootste Rotterdamse overslagbedrijf, gisteren opgeroepen hun acties te beëindigen en geen, zoals door de vakbond FNV Bondgenoten is aangekondigd, `guerilla-acties' te gaan voeren. De drie – de Alliantie Zeecontainervervoerders, het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart en de Vereniging Rotterdamse Cargadoors – zijn geen partij in het arbeidsconflict, maar worden naar hun zeggen wel onevenredig zwaar getroffen.