Nieuwe rector UvA

Waar haalt hij de energie vandaan, denken sommigen als alle activiteiten van Paul van der Heijden worden opgesomd. Commissaris hier, lid van een commissie daar, op de werknemerszetel van grote ondernemingen. En dan ook nog tijd overhouden om als hoogleraar arbeidsrecht leiding te geven aan twee onderzoeksinstituten.

Prof. mr. dr. Paul F. van der Heijden (51) zal een aantal van die activiteiten voortzetten nadat hij op 1 januari 2002 is aangetreden als nieuwe rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij blijft overigens kroonlid van de SER en commissaris (op voordracht van de ondernemingsraad) bij ING, nutsbedrijf Nuon en automatiseerder PinkRoccade.

Van der Heijden is zo'n alleskunner. Zo iemand die in een commissie net zo makkelijk het taxibeleid van de gemeente Amsterdam doorlicht, het arbeidsgeschil tussen directie en bonden bij de NS beoordeelt of optreedt als voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie van de Verenigde Naties. Tegelijk publiceert hij naast die werkzaamheden nog wetenschappelijke artikelen over arbeidsverhoudingen. Hij blijft tenslotte hoogleraar arbeidsrecht.

In die functie is hij jarenlang een geliefde bron voor allerlei media geweest. Of het nou ging om het ontslaan van rebellerende procureurs-generaal, stakingen van huisartsen of onderwijzend personeel, salarissen voor topmannen in het bedrijfsleven, het rookbeleid binnen organisaties of het declaratiegedrag van Bram Peper. Van der Heijden was nooit te beroerd zijn commentaar te leveren.

Bij de Universiteit van Amsterdam volgt hij de natuurkundige prof. dr. Jaap Franse op, die met emeritaat gaat. Van der Heijden wordt voor vier jaar benoemd. Hij zal zich binnen het college van bestuur bezig gaan houden met onderwijs, onderzoek en benoemingen van hoogleraren.

Hij zal met collegevoorzitter Sijbolt Noorda onder meer het probleem van een teruglopend aantal (voorlopige) aanmeldingen van eerstejaars studenten moeten oplossen. Bovendien staan er grote onderwijsvernieuwingen op stapel, soms zeer tegen de zin van de UvA. Minister Hermans (Onderwijs) het Nederlandse hoger onderwijs vraaggestuurder en internationaler maken, onder meer door de invoering van de bachelor/masterstructuur, een `basiskeurmerk' voor universiteiten en `sterren en strepen' aan uitblinkende opleidingen. De UvA zal zich tegen laatstgenoemde plan de komende maanden met hand en tand verzetten.