NATUURKUDDEN 2

Met belangstelling las ik het artikel `Natuurkudden' (W&O, 28 april). De geloofwaardigheid van het verhaal, waarin het toch al moeilijk is te onderscheiden of het om conclusies van de onderzoeker gaat of om persoonlijk gekleurde interpretaties van met name de schrijfster ervan, komt volledig op de tocht te staan wanneer in het laatste deel wordt opgemerkt: ``De theorie dat de dichtheden van grazers door roofdieren worden bepaald, zoals de jagers zeggen, is onjuist.''

Zowel Vullink als De Boo behoren te weten dat dit helemaal niet door jagers wordt gezegd – het tegendeel is waar – maar door Nederlandse biologen/ecologen die telkens weer, tegen beter weten in, de introductie van wolven en lynxen bepleiten.

    • Drs. J.J.L. Huber