Midden-Oosten

In NRC Handelsblad van 14 mei geeft dr. Eyad El-Sarraj er blijk van dat het geloof in joodse complotten tegen de mensheid, in dit geval tegen de Palestijnen, zelfs onder intellectuelen nog steeds springlevend is. Het stemt bitter dat het conflict in het Midden-Oosten in zwart-wittermen wordt gezien waarbij in dit geval Israël het opperste kwaad blijkt te vertegenwoordigen. Uit het artikel valt op te maken dat Israël slechts een bedoeling heeft, namelijk de Palestijnen het leven onmogelijk te maken, teneinde hen uit hun woongebieden te verdrijven.

Het huidige Israëlische beleid kan en wordt met recht gekritiseerd, ook door vele (joodse) Israëlische staatsburgers. Kritiek moet echter niet in blinde haat geuit worden, maar vanuit een nuchtere analyse van de levensomstandigheden in de regio. Het zou bemoedigend zijn wanneer intellectuelen van beide kanten een boodschap van samenwerking zonder stereotiepe vooroordelen zouden uiten.

Als algemeen-directeur van een programma voor geestelijke gezondheidszorg heeft dr. Eyad El-Sarraj de unieke mogelijkheid om de angst en de haat te verminderen. Helaas kiest hij voor de toepassing van de aloude methode van algehele diabolisering van de joodse staat, een tactiek die in het verleden maar al te effectief is gebleken.

    • Johan Boef
    • D. Boef-Zohar