Leegloop

Italië is het eerste land ter wereld waar meer 70 tot 74-jarigen wonen dan 0 tot 4-jarigen. De grootste bevolkingsgroep is tussen de 30 en 34, de jongere leeftijdsgroepen zijn kleiner in aantal. Als het zo door gaat is in vijftig jaar de bevolking gezakt van 57 naar 41 miljoen officiële Italianen.

In het steeds vollere Nederland is het niet te merken maar elders loopt Europa leeg, speciaal Italië, Griekenland en Spanje. In Rusland heerst een bevolkingscrisis. Andere Oost-Europese landen verliezen ook mensen. Jongeren die achterblijven gaan zo snel mogelijk weg naar de grote stad, liefst naar West-Europa.

Vlak over de grens begint de ontvolking al, in Duitsland met een gemiddeld kindertal van 1,4. Die Zeit had een reportage over de leegloop van Essen. Zodra een kritische massa jongeren in een stad ontbreekt, neemt een nog groter deel van de bevolking de benen om samen te klonteren in de groeisteden van Zuid-Duitsland. Zelfs Berlijn gaat in bevolking achteruit. In kleinere achtergelaten steden dalen de huren, storten huizen in en blijft niemand over om voor oudere achterblijvers te zorgen, behalve misschien een handjevol aardige illegalen.

    • Maarten Huygen