Kok: geen extra gastarbeiders

Premier Kok neemt afstand van het voorstel van minster Van Boxtel (Integratiebeleid) om meer arbeidsmigranten toe te laten om zo spanningen op de arbeidsmarkt te verkleinen. Volgens Kok is het voorstel van Van Boxtel ,,geen kabinetsbeleid''.

Eerder deze week zei Van Boxtel dat door de vergrijzing het tekort aan arbeidskrachten in de toekomst nog zal toenemen. Werknemers van buiten de EU zouden dit tekort kunnen opvullen, aldus de minister.

Kok ziet echter echter meer in het vergroten van de arbeidsparticipatie. De krapte op de arbeidsmarkt moet afnemen door het herintreden van niet-werkenden boven de vijftig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Langer werken in ruil voor meer loon, zoals recent in de politie-cao is afgesproken, ziet Kok ook als een optie. Premier Kok deelt de zorg van de voorzitter van Nederlandsche Bank, N. Wellink, over de verslechterende internationale concurrentiepostie van Nederland. ,,We zijn de voorsprong die we in tientallen jaren hebben opgebouwd, aan het opsouperen'', aldus Kok gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Volgens Kok zijn de lonen en prijzen in Nederland wel hoger dan in buurlanden, maar ,,niet dramatisch''. Nederland betaalt volgens Kok nu het gelag voor de eerdere voorsprong: juist omdat hier eerder dan in buurlanden een economische hoogconjunctuur aanbrak, is de schaarste aan arbeidskrachten ook eerder ontstaan. Dat verklaart volgens Kok dat werkgevers toegeven aan hogere looneisen. Hij herhaalde zijn eerdere uitspraak dat een ,,beheerste loonontwikkeling'' noodzakelijk is. Hij spoorde de sociale partners aan hun ,,verantwoordelijkheid te nemen'' bij komende loononderhandelingen.

Kok reageerde bezorgd op de tegenvallende economische groei. Uit cijfers van het CBS bleek gisteren dat de groei in het eerste kwartaal is gedaald naar 2,0 procent. ,,Niet gunstig'', zei Kok.