Huisartsen

Bij alle publiciteit rondom de financiële eisen van de huisartsen ontbreken nog steeds de cijfertjes die de individuele consument tussen alle genoemde gigantische brutobedragen duidelijk maken waar het exact om draait:

De Nederlander betaalt momenteel voor zijn huisarts 4 dubbeltjes per persoon per dag. Wij vragen de natie om daar nog geen 2 dubbeltjes per dag bij te leggen. Daarmee kan deze voorziening weer jaren vooruit.

Een voorziening die in de westerse gezondheidszorg zijn weerga qua kosteneffectiviteit niet kent: voor 3 procent van de kosten wordt 90 procent van het klachtenaanbod afgehandeld c.q. uit de geldverslindende kanalen gehouden. Daar gaat het om. Niet investeren is duurder.

De bijdrage van het echtpaar Mensing van Charante in deze krant van 17 mei, maakt het mechanisme ook al duidelijk: De huisarts kan zijn kwaliteit bij lage kosten leveren door bijvoorbeeld veel tijdsinvestering; geduld, uitleg, vertrouwen kweken in zijn terughoudende diagnostische strategieën en behandelingen, opnieuw uitleg.

Wat er bij de door iedereen onderschatte snelle toekomstige terugloop in het aantal huisartsen en daardoor weer toenemende werkdruk, plaats gaat vinden laat zich raden: denk aan de greep naar receptenblok, verwijzingen, onnodig laboratorium- en röntgenonderzoek .

Wanneer de huisarts bij ieder patiëntcontact op deze manier vijftig gulden aan feitelijk onnodige kosten gaat maken (en dat is beslist geen absurd hoog bedrag!) dan heeft dit binnen een half jaar al één miljard gulden gekost!

    • F.P. Timmermans