DE WEEK

DE WERKLOOSHEID in Nederland is officieel gedaald tot 155.000 mensen, zo werd deze week bekend. Daarmee is het Akkoord van Wassenaar van bijna 20 jaar geleden, toen werkgevers en werknemers elkaar beloofden de lonen te matigen in ruil voor werk, een definitief succes geworden. Toch is volgens PvdA en VVD een nieuw akkoord nodig, wil de loonmatiging door de hoge inflatie niet om zeep worden gebracht. Maar loonmatiging in ruil voor wat?

CENTRALE BANKIER Wellink meent dat een dringend beroep op de sociale partners om de lonen te matigen op zijn plaats is. Hij zei dat in de Tweede Kamer, een dag nadat bekend werd dat onder Nederlandse topmanagers salarissen plus bonussen van meer dan één miljoen euro (2,2 miljoen gulden) niet meer uitzonderlijk zijn.

Zonder loonmatiging komt er een loongolf en dat schaadt de concurrentiepositie. En die concurrentiepositie is al de afgelopen vijf jaar verslechterd, zei Wellink, waarmee hij suggereerde dat vijf jaar geleden de loonmatiging in feite al was opgegeven. Toen stak een looninflatie de kop op die door de vele miljarden aan extra overheidsbestedingen intussen flink wordt aangewakkerd. Politici die tot loonmatiging oproepen proberen dus de inflatie af te remmen die door hun bestedingsdrift juist verder wordt versneld.

Loonmatiging in ruil voor meer zorg en onderwijs!, riep deze week de PvdA dan ook – onbedoeld heel eerlijk.

IS DE GEEST uit de fles? In de Rotterdamse haven wordt voor hoger loon gestaakt. Ruim dertig jaar geleden, in 1970, was dit de plek waar een loongolf (400 gulden extra) begon die zich als een vloedgolf over de hele Nederlandse economie verspreidde.

In Duitsland staakten deze week de piloten van Lufthansa opnieuw een etmaal om hun eis van 35 procent meer loon kracht bij te zetten. Andere Duitse werknemers kritiseerden hun egoïsme. Lufthansa maakte bekend over het eerste kwartaal vrijwel geen winst gemaakt te hebben. KLM leed in het laatste kwartaal zelfs verlies na drie kwartalen winst op rij. Boosdoener bij beide, behalve uiteraard de economische groeivertraging, de hoge brandstofprijzen.

PRESIDENT BUSH presenteerde zijn lang verwachte energieplan. Vraag en aanbod zijn in de VS fundamenteel uit evenwicht. Er is een nationale energiecrisis. Heden Californië, morgen gij. Dereguleren, atoomcentrales en boren in een omstreden natuurgebied in Alaska moeten het energietekort uit de wereld helpen, te beginnen in Amerika, vindt hij.

In Californië verhoogden de autoriteiten de stroomtarieven met 40 tot 50 procent: hun zoveelste poging de elektriciteitscrisis in deze rijkste en dichtbevolkste staat van de VS te bezweren.

MARKTLEIDER SHELL verlaagde twee keer de Nederlandse benzineprijs, waarmee de verhoging van vorige week weer ongedaan werd gemaakt. Die verhoging was nodig wegens de dure benzine in de Verenigde Staten, zei Shell. De VS hamsteren in Europa en drijven hier de prijs op. Dat in Duitsland de benzineprijs omlaag ging kwam door de felle concurrentie daar. Je zou zo'n prijsoorlog hier ook wensen, zei minister Zalm (Financiën).

Texaco is door de kartelpolitie NMa op de vingers getikt wegens een ernstige overtreding van de Mededingingswet. Het heeft nieuwkomers op de markt gedwarsboomd. Texaco weet van niets en is verbaasd.

BEDRIJVEN DIE volgens niet bindende codes onmaatschappelijk ondernemen, kunnen in Nederland toch juridisch worden aangepakt, zo stelde deze week een Nijmeegse promovendus.

Het OM van Luxemburg weet daar wel raad mee. Wegens verdenking van witwaspraktijken is de top van Clearstream, het Luxemburgse clearinghuis dat wereldwijd beursorders afhandelt, geschorst. Naar verluidt is het OM na aandrang van grootaandeelhouder Deutsche Börse in Frankfurt tot actie overgegaan.

VOLGENS HET CENTRAAL Planbureau helpen de jongste plannen van de zoveelste Nederlandse commissie die het WAO-vraagstuk moet oplossen vrijwel geen zier. Daarmee komt almaar geen einde aan het echte werkloosheidsvraagstuk van Nederland, dat zich met de zegen van de politiek achter de bijna één miljoen arbeidsongeschikten schuilhoudt – loonmatiging of niet.

    • Paul Friese