Boerenbedrog

De heer Bik memoreert in zijn column `Modern boerenbedrog' (NRC Handelsblad, 15 mei) het regeerakkoord 1998 in een betekenis die ik niet in de teksten uit dat akkoord kan terugvinden.

De bewuste passage luidt: ,,Herindelingsvoorstellen, waaronder die voor Den Haag en de regio Eindhoven/Helmond, waarmee een aanvang is gemaakt worden verder in procedure gebracht en in principe uitgevoerd conform de provinciale voorstellen.'' Het is dus minder stringent dan de heer Bik suggereert.

In de eerste plaats staat er `in principe'. Ten tweede worden de plannen gerelateerd aan `de provinciale voorstellen'. De vraag is of dat de voorstellen uit 1998 of van voor '98 zouden moeten zijn. De tekst biedt aldus ruimte voor het betrekken van nieuwe ontwikkelingen en ideeën in de plannen.

    • Willem Otto