Bloedtest 5

In het hoofdredactioneel commentaar `Bloedtest' van 12 mei wordt gepleit voor meer maatschappelijke acceptatie van kinderen en volwassenen met het Downsyndroom. Dat is prijzenswaardig. Des te merkwaardiger dat in het commentaar varianten van de termen `mongooltje' en `Downsyndroom' door elkaar worden gebruikt, alsof zij gelijkwaardig zijn. Dat zijn zij niet. Er zijn tenminste vier redenen waarom de term Down-syndroom te prefereren valt.

De term `mongooltje' wordt door veel betrokkenen en hun naasten als beledigend ervaren.

De term `mongool' heeft een pejoratieve bijklank (vergelijk `teringlijder' en `tyfuslijder' voor patiënten met tuberculose en tyfus – die termen gebruikt u ook niet).

De term `mongool' heeft raciale connotaties, namelijk vermeende uiterlijke overeenkomsten, die onjuist zijn gebleken.

In de geneeskundige literatuur en in de geneeskunde in het algemeen ontmoedigt men tegenwoordig het schrijven en het praten over patiënten alsof zij slechts bestaan uit hun ziekte of handicap. Dus niet `de diabeet' of `het infarct', maar `de patiënt met diabetes' en `de patiënt met een hartinfarct'. En dus ook niet `de mongool'.

    • Prof. Dr. C.D.A. Stehouwer