Bloedtest 3

Wie de bloedtest niet wil, zegt gewoon nee. Wie hem wel neemt, en helaas te horen krijgt dat er een vergroot risico bestaat, kiest vervolgens of zij een vruchtwaterpunctie of vlokkentest laat uitvoeren om de uitslag te bevestigen. Is deze ook positief, dan is er nog niemand die haar dwingt om tot abortus over te gaan.

Men zegt dat zo'n test de aanstaande ouders voor te moeilijke keuzes stelt. Maar wat is ooit mis geweest met kennis? Een keuze, gebaseerd op kennis, is altijd beter dan een keuze die is gebaseerd op onwetendheid.

Het artikel `Timo heeft geen last van Down' (NRC Handelsblad, 12 mei) citeert projectgroep Downpower die de voorgestelde bloedtest een onevenredig zwaar middel vindt, omdat je dan elk jaar 200.000 vrouwen zou moeten testen, terwijl uiteindelijk maar 300 van hen een Downkind krijgt. Maar wat te zeggen van de 199.700 vrouwen die dan te horen krijgen dat hun kindje geen Down of open ruggetje heeft? Dat moet toch ook wat waard zijn? Aanstaande ouders vragen zich tientallen keren per dag af of hun kind wel gezond zal zijn. Elke geruststelling is dan een fantastisch cadeau.

    • Fiona Herron