Bloedtest 2

Ik zie een aantal bezwaren tegen het invoeren van prenatale diagnostiek als de tripletest en de vruchtwaterpunctie voor alle zwangere vrouwen. Ten eerste zijn de testen niet werkelijk preventief. Zij kunnen niet voorkomen dat een kind wordt geboren met een ziekte of afwijking, zoals wel het geval is bij bloedtesten op hepatitis B en syfilis. Een tripletest spoort reeds bestaande afwijkingen tijdens de zwangerschap op, waarna de ouders de keuze hebben om de zwangerschap af te breken. Prof. Van der Maas suggereert in deze krant dat in de toekomst wellicht de helft minder baby's zullen zijn met het syndroom van Down of met een open ruggetje. Dit is maar ten dele waar. De baby's zijn er in mijn opinie wel degelijk geweest, maar hebben de zwangerschapsonderbreking (bij de huidige stand van zaken rond de 18e week) niet overleefd.

Ten tweede brengt het aanbieden van de tripletest bij de meeste zwangeren onnodige onrust en spanning teweeg. Verreweg het grootste deel van de vrouwen verwacht geen kind met het syndroom van Down of een open ruggetje, en heeft daarop ook geen vergrote kans.

    • Kristel Zeeman