Bloedtest 1

Met stijgende verontwaardiging las ik het artikel (NRC Handelsblad, 8 mei) over het advies van de Gezondheidsraad aan minister Borst, om een bloedtest als standaardtestmiddel aan alle zwangere vrouwen aan te bieden. Hoogleraar Van der Maas meldt trots dat het hierdoor denkbaar is, dat het aantal baby's met een Downsyndroom of een open ruggetje gehalveerd wordt.

Van der Maas wekt bijna de indruk dat de baby's van deze ernstige aandoeningen zouden kunnen worden genezen. De waarheid is echter, dat ten opzichte van de huidige situatie de helft van deze gehandicapte kinderen ter dood wordt gebracht voordat zij het daglicht kunnen aanschouwen. Waarom is Van der Maas hier zo tevreden over? In deze maatschappij mag de mens over zichzelf beschikken, tot aan de dood toe. Het ongeboren kind is echter vogelvrij. De overheid mag zich geen voorstander tonen van een test die ertoe leidt, dat het recht op leven van de ongeboren gehandicapte medemens op grote schaal met voeten wordt getreden.

    • H. Stam