Belanghebbenden

Is de koers van een aandeel een kwestie van vraag en aanbod? Ja. Zij het dat deze weergave van de werkelijkheid zodanig versimpeld is dat het antwoord bijna `nee' zou moeten zijn.

De mate van vraag en van aanbod worden voor een groot deel bepaald door de beschikbare informatie over het aandeel. Denk bijvoorbeeld aan (nieuwe) informatie over de winstgevendheid van de betreffende onderneming, over nieuwe producten, over de afzetmarkten en de concurrentieverhoudingen daar. Maar natuurlijk ook informatie over de markt voor het aandeel zelf: wie hebben er hoeveel aandelen, en welke partij wil van zijn stukken af en wie wil (bij)kopen?

De bezitters van informatie hebben vaak belang bij de koersvorming. De informatiestroom wordt dus gedoseerd en gestuurd. Dat is een complicerende factor.

Wie zijn de belanghebbende partijen? Als het waar was dat alleen vraag en aanbod bepalend zijn voor de koers, zouden belanghebbenden uitsluitend uit (potentiële) aandeelhouders bestaan. Aan de ene kant zij die geen (of te weinig) aandelen bezitten en ze willen kopen; aan de andere kant zij die wel aandelen bezitten en ze willen verkopen. Te simpel.

Ondernemingen hebben directies die vaak over het leeuwendeel van de informatie beschikken die bepalend is voor de koersvorming van een aandeel. En soms zijn de directieleden tevens (groot-)aandeelhouder. Directies zijn belanghebbend.

[bertbakker@nrc.nl]

    • Bert Bakker