AFRIKA VERDROOGDE DOOR VERSCHUIVEND AUSTRALISCH CONTINENT

De noordwaartse beweging van Australië en Nieuw-Guinea leidde zo'n 5 tot 2,5 miljoen jaar geleden tot een sterke vermindering van de neerslag in Afrika. Dat menen althans twee Amerikaanse aardwetenschappers (Nature, 10 mei). Daarmee geven ze een volledig nieuwe verklaring voor de Afrikaanse klimaatverandering, die tot nu toe door de meeste betrokkenen werd toegeschreven aan een verandering van het patroon van oceaanstromingen als gevolg van oprijzende landmassa's waardoor de zeeverbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika werd afgesloten.

Ook volgens de nieuwe hypothese is de verandering in het wereldwijde neerslagpatroon een gevolg van zich wijzigende stromingspatronen in de oceanen: het warme water uit het zuidelijk deel van de Stille Zuidzee kon niet langer de Indische Oceaan instromen. In plaats daarvan werd kouder water aangevoerd dat afkomstig was van het noordelijk halfrond. De aanvoer van kouder water resulteerde in minder verdamping, en daardoor minder aanvoer van vochtige lucht die voor neerslag in Afrika kon zorgen. Mogelijk is deze klimaatverandering verantwoordelijk voor evolutionaire ontwikkelingen bij voorouders van de mens (doordat het bos overging in savanne) en de emigratie van Homo erectus uit Afrika ca. 1,8 miljoen jaar geleden, maar zeker is dat allerminst.

    • A.J. van Loon