Wie lezen mogen eenzaam wezen

Altijd lezen en weinig sporten

Dat zorgt gewoonlijk voor goede rapporten.

Maar veel sporten en weinig lezen

Dan hoef je voor eenzaamheid niet te vrezen.

    • Rudy Kousbroek