Vooronderzoek tegen Aussaresses

De Franse officier van justitie begint een gerechtelijk vooronderzoek naar uitlatingen van oud-generaal Paul Aussaresses over Algerije. Mensenrechtenorganisaties hadden daar om gevraagd naar aanleiding van Aussaresses' onlangs verschenen memoires en diens commentaar.

Aussaresses erkent in zijn boek Services Spéciaux, Algérie 1955-1957 tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog persoonlijk betrokken te zijn geweest bij martelpraktijken en voegt eraan toe daar geen spijt van te hebben.

Volgens justitie zal het vooronderzoek niet gericht zijn op de martelingen zelf. Het gaat ,,duidelijk om oorlogsmisdaden'', aldus de officier, ,,en die vallen dus onder de amnestiewet van 31 juli 1968''. De martelingen kunnen niet worden omschreven als `misdaden tegen de menselijkheid', omdat dit begrip pas in 1994 in de Franse wetgeving werd ingevoerd.

Justitie gaat nu onderzoeken over Aussaresses gevolgd kan worden wegens `het rechtvaardigen van oorlogsmisdaden'. De maximale straf daarvoor is vier jaar cel.

,,De oud-generaal wordt verweten dat hij zich openlijk uitspreekt'', aldus Aussaresses' advocaat. ,,Als dit een kans biedt om een zekere vorm van hypocrisie te bestrijden, moeten we die gelegenheid zeker benutten.