Verbod op handmatig telefoneren in de auto

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil vanaf eind dit jaar alleen nog handsfree telefoneren vanuit de auto toestaan. Zij heeft dat gisteren aan de Tweede Kamer laten weten.

De minister stelt voor om een wijziging aan te brengen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van 1990, wat zou neerkomen op een verbod op het handmatig gebruik van de telefoon tijdens het besturen van motorvoertuigen of brommers.

,,Verwacht wordt dat deze wijziging aan het eind van dit jaar in werking zou kunnen treden'', aldus de minister in een brief aan de Kamer. Een dergelijk verbod moet het aantal (soms dodelijke) ongevallen door telefoneren in het verkeer terugdringen.

Reeds enkele jaren dringt de Tweede Kamer evenals diverse organisaties op het terrein van de verkeersveiligheid aan op een veiliger gebruik van mobiele telefoons. Volgens een schatting van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zijn vorig jaar in ons land naar schatting 25 tot 30 mensen om het leven gekomen in het verkmeer als gevolg van het mobiel bellen.

Volgens de SWOV is het nog niet mogelijk om een nauwkeurigere berekening uit te voeren, omdat de politie bij ongevallen niet registreert of de weggebruikers al dan niet aan het bellen waren.

Eind 1998 nog werd gevraagd om een verbod, zoals dat in diverse Europese landen al is geregeld. Minister Netelenbos koos evenwel voor een intensieve voorlichtingscampagne om te bereiken dat meer handsfree zou worden gebeld. Dat leek aanvankelijk succes te hebben en om die reden liet de minister in het voorjaar van 2000 bij de start van de tweede campagne nog weten geen wettelijk verbod in te zullen stellen.

,,Inmiddels is gebleken dat voorlichting geen afdoende middel is om het handmatig telefoneren terug te dringen'', aldus Netelenbos, die volhoudt dat de voorlichting wel succesvol was maar niet heeft geleid tot aanpassing in gedrag van de verkeersdeelnemers.

Volgens een woordvoerder van het ministerie valt te verwachten dat ook toestellen met een zogenoemd `oortje' onder het verbod zullen vallen. De veilig-verkeersorganisatie 3VO meent dat ook gekeken moet worden naar internetten met laptops achter het stuur. Een boete zal volgens de organisatie ,,ten minste enkele honderden guldens en niet een paar tientjes moeten bedragen om het gedrag van de gebruikers te veranderen''.

De Tweede-Kamerleden Valk (PvdA) en Eurlings (CDA) hadden vorig jaar uit onvrede over de handelwijze van de minister met hetzelfde doel een eigen wetsvoorstel ingediend.

Minister Netelenbos heeft hun nu gevraagd dat voorstel in te trekken ,,aangezien op de door mij voorgestelde manier hetzelfde bereikt kan worden''.