Soldij naar functie

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat het salaris van militairen niet langer afhankelijk is van hun rang maar van hun functie.

Dit staat in een notitie getiteld `investeren in de krijgsmacht', die vanmiddag door het Kamerlid Van den Doel is gepresenteerd. Salaris, rang en functie zijn nu niet per se aan elkaar gekoppeld. Door automatische promoties is er sprake van `rang-inflatie' bij Defensie en wordt leiderschap volgens de VVD thans niet adequaat beloond.

De VVD onderstreept verder dat er in een komend kabinet niet opnieuw mag worden bezuinigd op defensie. Ook oppert de liberale fractie om militairen, die hebben deelgenomen aan een vredesmissie in het buitenland, niet één jaar rust in Nederland te gunnen maar twee jaar.

Dit laatste zou mogelijk worden als Defensie voor de vredesmissies uit een groter reservoir manschappen kan putten, zodat ze meer kunnen rouleren. Hiertoe zouden voortaan alle operationele eenheden van de krijgsmacht voor uitzending in aanmerking moeten komen.