Ramsj

Dr. J.C.H. de Pater: Het schoolverzet. Gebonden, Martinus Nijhoff 1969, van ƒ59,90 voor ƒ15,–. Steven Sterk Utrecht.

Een unicum in deze rubriek: een boek dat pas na tweeëndertig jaar werd verramsjt! Het gaat om deel 12 van de serie monografieën die het Riod destijds verzorgde: de grondige studie van De Pater over het, voornamelijk protestants-christelijke, schoolverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mooi, stijlvol uitgegeven boek (dat in 1969 dan ook bijna zestig gulden kostte, een aanzienlijk bedrag voor die tijd).

Ook een ander `oudje' van het Riod ligt bij Steven Sterk: Studies over Nederland in oorlogstijd, deel I uit 1972, met artikelen over de gelijkschakeling van de Nederlandse pers in het najaar van 1940, en over de handel in Duitse effecten tijdens de bezetting.

Van ƒ67,– voor ƒ19,90.

    • Henk Lagerwaard