Prestigieuze serie over migranten

De invloed van migranten op de Nederlandse cultuur wordt in vijf delen te boek gesteld. Het Prins Bernhard Cultuurfonds financiert het project, dat onder hoofdredactie staat van prof.dr. Maaike Meijer, hoogleraar genderstudies aan de universiteit van Maastricht. Het eerste deel – over literatuur, film en beeldende kunst – moet in de zomer van 2003 verschijnen.

,,De invloed van allochtonen op onze cultuur is nog nauwelijks onderzocht'', stelt Meijer, ,,en omdat niemand het initiatief daartoe ondernam, hebben we besloten om die leemte zelf op te vullen.'' Het plan werd ontwikkeld door Meijer zelf, die tot voor kort lid was van de wetenschapscommissie van het Cultuurfonds. De reeks, die Diversiteit en culturele dynamiek: Nederlandse cultuur in de twintigste eeuw gaat heten, krijgt een sterk populair-wetenschappelijk karakter. ,,Het moeten echte publieksboeken worden. Zonder moeilijke taal, en met leuke illustraties,'' aldus Meijer.

Het begrip `cultuur' wordt in de nieuwe serie breed opgevat. Zo is er aandacht voor voedsel, maar ook voor muziek, dans en kleding. De reeks beperkt zich tot de invloed van allochtonen in de laatste honderd jaar. Meijer: ,,Je kunt makkelijk teruggaan tot de zeventiende eeuw, maar gezien de toevloed van migranten is de afgelopen honderd jaar al interessant genoeg.''

Het Cultuurfonds heeft acht ton beschikbaar gesteld voor de auteurs. Meijer laat zich onder meer bijstaan door wetenschappers van het instituut voor vrouwenstudies van de Universiteit Utrecht, en van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Naar een uitgever voor de reeks is nog niet gezocht. Uitgeverij Balans, die een door het fonds geïnitieerde reeks biografieën uitgeeft, wordt het in ieder geval niet. ,,We willen ons niet beperken tot slechts één uitgever,'' zegt Lilly Knibbeler namens het Cultuurfonds.