Onderzoek naar misdaad in AZC's

VluchtelingenWerk Nederland gaat onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen criminaliteit en asielzoekers. Het betreft in eerste instantie een literatuurstudie naar de gevolgen van verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC). Vervolgens wordt bekeken of het mogelijk is kwantitatief onderzoek te doen.