NS houdt enquête onder al het personeel

De NS-directie houdt nog dit weekeinde een schriftelijke enquête onder de 12.000 werknemers. De uitkomsten moeten de basis vormen voor het overleg tussen de directie en de ondernemingsraad (OR). Dat blijkt uit een brief van de NS-directie die minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft doorgestuurd. De enquête vloeit voort uit het basisakkoord dat bonden, OR en NS-directie in 1999 sloten.

De voorzitter van de OR, Gerard Wold, is sceptisch. ,,De NS-directie presenteert de enquête als een geste, maar doet geen enkele toezegging over een nieuw productiemodel. Bovendien had deze enquête al voor oktober uitgevoerd moeten zijn.'' Een alternatief rooster werd door de NS-directie verworpen als mogelijke oplossing voor de vertrouwensbreuk tussen directie en personeel, nadat de FNV een eerder overeengekomen voorlopig akkoord niet ondertekende. Wold verwacht dat de uitkomsten van de enquête niet positief zullen zijn. ,,De kwaliteit van het werk wordt niet als positief ervaren, en zal na 10 juni nog slechter worden.'' Door gebrek aan materieel vallen nu al vaak treinen uit. Zaterdag jongstleden werden naast stremmingen ,,175 treinen opgeheven wegens het niet beschikbaar zijn van materieel en/of personeel'', zo blijkt uit een verslag van NS, op een totaal van 5.000 treinen per dag.

NS kampt ook met personeelsgebrek. Het ziekteverzuim onder rijdend personeel is volgens de OR gemiddeld 25 tot 30 procent, volgens de directie is dat 15 procent onder conducteurs.