`MobiMiles' nog niet zeker

Het staat niet vast dat het kabinet op korte termijn een proef met kilometerheffing gaat nemen. De uitwerking van het positieve rapport van Roel Pieper over de invoering van `MobiMiles' blijkt ingewikkelder dan verwacht, melden bronnen op de betrokken departementen.

In afwijking van eerdere berichten zal minister Netelenbos (Verkeer) niet deze maand een uitgewerkt standpunt presenteren over het advies van Pieper. Bij de presentatie half april, toonde ze zich nog zeer ingenomen met de aanbevelingen. Nu gaat eerst het kabinet over de kwestie discussiëren.

De internetondernemer en deeltijdhoogleraar Pieper kwam in zijn studie tot de conclusie dat al in 2003 een proef kan worden begonnen met het systeem van variabele autokosten. Volgens Pieper kan dit met reeds bestaande technologie worden georganiseerd.

Volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat mag eind deze maand een principebesluit van het kabinet worden verwacht. ,,Het besluit omvat doorgaan met Pieper of terugvallen op de tolpoorten'', aldus de woordvoerder. In de tussentijd voeren de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Financiën en VROM ambtelijk overleg over de praktische toepasbaarheid van de plannen van Pieper. Een van de vragen is of het wel uitvoerbaar is om alleen het rijden over een bepaald soort wegvak in rekening te brengen. Pieper heeft het kabinet geadviseerd voor dit systeem te kiezen, om de bezwaren wegens inbreuk op de privacy te omzeilen. Wat gebeurt er, zo werd in het ambtelijk overleg opgemerkt, wanneer iemand de heffing aanvecht en niet meer is vast stellen waar hij die bepaalde dag heeft gereden? Ook worden vragen gesteld over de mogelijkheden van de apparatuur en de kosten. In de Tweede Kamer kwamen verschillende fracties de afgelopen weken met soortgelijke bezwaren.