Lof en hoon voor energieplan Bush

De reacties op het gisteren gepresenteerd energieplan van president Bush zijn talrijk en gemengd. Republikeinen en de energie-industrie zijn positief. Democraten en milieu-organisaties verwijten de regering eenzijdig de industrie te bedienen en de consument en het milieu te veronachtzamen.

De president sprak in een ernstige, maar optimistische toon toen hij zijn plan gisteren in Minnesota en Iowa presenteerde: ,,De toekomst is bereikbaar als we nu de juiste keuzes maken. Zo niet dan kan dit land een sombere toekomst tegemoet gaan'. Hij voorspelde Amerikanen dat het licht vaker zal uitgaan en het land afhankelijker zal worden van buitenlandse olie als het stilzit. Door ongelijke vraag en aanbod staan de Verenigde Staten voor ,,het ernstigste energiegebrek sinds de olie-embargo's van de jaren `70'.

De president had 's morgens eerst een energie-efficiënte elektriciteitscentrale in St.Paul bezocht die wordt gestookt op olie, steenkool, gas en houtsnippers. Hij prees de eerste zonne-huizen die meer energie produceren dan ze gebruiken, en noemde zuinige auto's die op meer brandstoffen rijden een ,,inkijkje in de toekomst'. Het door een commissie onder leiding van vice-president Dick Cheney opgestelde energierapport kent overigens beperkte waarde toe aan energie-opwekking uit milieuvriendelijke bronnen zoals zon, wind, biomassa en waterkracht.

Dick Gephardt, voorman van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, noemde het rapport-Cheney ,,glad, net een jaarverslag van Exxon of Mobil misschien is het ook niet meer dan dat.' Volgens de Democraat doet Bush niets om de sterk gestegen prijzen van elektriciteit en benzine op korte termijn te verlichten.

De grote kranten formuleerden kritiek op wat zij zien als de eenzijdige visie van beide kanten. The Washington Post verweet de Democraten ,,even vermoeide argumenten als waar vice-president Gore vorig jaar mee kwam, even weinig nuttig om de huidige problemen aan te pakken'. Volgens de krant heeft het Witte Huis de laatste weken net zo onterecht president Clinton de schuld van bijna alle huidige energie-zorgen gegeven. ,,De retoriek van beide partijen heeft de aandacht afgeleid van waar het werkelijk om gaat'. Namelijk de lage prijzen, die hebben geleid tot ongeremd energieverbruik.

De milieu-organisatie Greenpeace noemde het energieplan ,,een klap in het gezicht van de internationale gemeenschap'. De regering-Bush heeft kennelijk niet de intentie om de emissie van het broeikasgas kooldioxide (CO2) aan banden te leggen. Dit plan zal er voor zorgen dat de Verenigde Staten nog veel meer CO2 gaan voortbrengen, aldus Greenpeace, dat een ladingsteenkool afleverde op de stoep voor de ambtswoning van vice-president Cheney in Washington.

    • Marc Chavannes