Heiligenbeeld

Bij het artikel Een heilige met emmer (in de krant van woensdag 16 mei, pagina 9) stond als foto-onderschrift vermeld `Madonna'. Dit had moeten zijn `Heilige Barbara'.