Free Record Shop

In de illustratie bij het artikel Free Record Shop zet kaarten op oude muziek (in de krant van donderdag 17 mei, pagina 16) is de nettowinst over het afgelopen halfjaar '00/'01 in euro's weergegeven. Dat moeten guldens zijn. De nettowinst over het afgelopen halfjaar dat op 31 maart eindigde, bedroeg 9,7 miljoen gulden. De nettowinst over de voorgaande jaren is wel in guldens weergegeven.