Economie verliest snel vaart

De Nederlandse economie koelt snel af. De economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar is teruggevallen tot 2,0 procent. Dat is de laagste groei sinds het eerste kwartaal van 1996. Van kwartaal op kwartaal gerekend is de economische groei slechts 0,1 procent geweest.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft deze cijfers vanochtend bekendgemaakt.

Het CBS constateert in het eerste kwartaal een lagere groei in vrijwel alle Nederlandse bedrijfstakken. Ook in de commerciële dienstverlening, die tot nu toe geen last leek te hebben van de economische vertraging die in de loop van vorig jaar al inzette, is de groei verdwenen.

De groei van de particuliere consumptie liep in het eerste kwartaal terug tot 2,0 procent. In 2000 was die groei nog 3,9 procent.

Een deel van de terugval is volgens het CBS te wijten aan de verhoging van de BTW dit jaar. Vooruitlopend op die verhoging hebben consumenten in het vierde kwartaal van vorig jaar veel meer auto's gekocht dan gebruikelijk. Daardoor vielen de autoverkopen in het eerste kwartaal van dit jaar juist ver terug. Ook zonder dit effect constateert het CBS echter een terugslag in de consumptie.

De vertraagde economische groei gaat vergezeld van een zeer hoge inflatie. De brede maatstaf van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product nam op jaarbasis toe met 5,2 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds begin jaren tachtig.

Deze zogenoemde `bbp-deflator' is van belang omdat de overheidsuitgaven volgens het begrotingssysteem van het kabinet-Kok, de zogenoemde Zalmnorm, met dit percentage mogen stijgen.

De cijfers voor groei en inflatie in het eerste kwartaal wijken vooralsnog af van de voorjaarsramingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor dit jaar, waarop het kabinetsbeleid is gebaseerd. Het CPB raamt voor het hele jaar 2001 een economische groei van 3,25 procent, en een bbp-deflator van 4,75 procent.

`STAGFLATIE'pagina 13