Werknemers uvi's houden loon

De 22.000 werknemers van de vijf uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (uvi's) behouden na de fusie van deze instellingen hun salaris. Werknemers ouder dan 55 krijgen bij eventuele opheffing van hun functie ruim 2 jaar de tijd om op zoek te gaan naar een andere baan. De uitvoeringsinstanties GAK, Uszo, SFB, Cadans en GUO en het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) gaan in januari 2002 samen in het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).