`VS staan voor drie uitdagingen energiegebied'

Bevordering van energiebesparing, herstel en vernieuwing van de energie-infrastructuur en opvoering van het energieaanbod, zodanig dat het milieu wordt ontzien.

Dat zijn de drie grootste uitdagingen waarvoor de Verenigde Staten in de 21ste eeuw op energiegebied staan.

Ze staan in het vandaag verschenen energieplan, dat door een werkgroep onder leiding van de Amerikaanse vice-president, Dick Cheney, is opgesteld. President Bush zou vandaag het rapport op een persconferentie toelichten.

De komende 20 jaar, aldus de rapporteurs, zal de Amerikaanse energieconsumptie fors toenemen: olie met 33 procent, aardgas met 50 procent en de vraag naar elektriciteit met 45 procent. Als de Amerikaanse energieproductie op dezelfde voet zou groeien als in het afgelopen decennium zal het energietekort almaar groter worden.

Energiebesparing, hoe belangrijk ook, kan de Amerikaanse energieproblemen niet alleen oplossen, aldus de rapporteurs. De infrastructuur veroudert en verslechtert en loopt tegen de grens van haar capaciteit op. Zo zijn om het aanbod in overeenstemming te brengen met de vraag ruim 60 duizend kilometer aan nieuwe pijpleidingen nodig van de aardgasvelden naar de distributiecentra en nog eens 408 duizend kilometer pijpleidingen van deze centra naar de verbruikers.

Ook het elektriciteitsnetwerk is verouderd en inadequaat en behoeft drastische verbetering.

De komende twintig jaar moeten er bovendien 1.300 tot 1.900 nieuwe elektriciteitscentrales worden gebouwd. Nieuwe kernenergiecentrales zijn nodig om het huidige aandeel van 20 procent van deze centrales in de totale elektriciteitsproductie op te voeren. Ook nieuwe kolentechnologie moet ingezet worden om de nieuwe stroomcentrales te voeden. Zo wordt voorkomen dat de VS zich bij de nieuwe centrales helemaal afhankelijk maken van aardgas.

Om de investeringen in infrastructuur en in het aanbod mogelijk te maken moeten de regels voor vergunningen worden gestroomlijnd, versoepeld en gesaneerd.

In de vandaag verschenen samenvatting van het rapport worden verschillende geldbedragen genoemd voor de bevordering van milieuvriendelijke energie. Zo wordt 1,2 miljard dollar uitgetrokken voor onderzoek naar alternatieve energie en 2 miljard dollar voor onderzoek naar schone kolentechnologie.

Andere bronnen in Washington noemen nog eens 10 miljard dollar aan specifieke belastingvoordelen over een periode van tien jaar voor energiebesparing, waarvan 4 miljard dollar voor energiezuinige auto`s.