Uitstoot CO2

In het overzicht van het financieel beheer door de departementen Vragen onbeantwoord op Verantwoordingsdag (in de krant van woensdag 16 mei, pagina 6) stond in het blokje Verkeer en Waterstaat dat de uitstoot van CO2 minder was gestegen dan de toename van het aantal auto`s. Dat is niet juist, het is minder dan de groei van het aantal voertuigkilometers (40 procent ten opzichte van 67).