Reorganisatie Rabobank stuit op verzet kantoren

De reorganisatie van het kantorennetwerk van Rabobank verloopt minder voorspoedig dan de directie aanvankelijk voor ogen stond. Een kwart van de bijna 400 zelfstandige Rabobanken weigert vooralsnog mee te doen met het vorig jaar aangekondigde `efficiencyprogramma', genaamd Progress.

Dat heeft een woordvoerder van Rabobank desgevraagd bevestigd. In oktober vorig jaar lichtte Rabobank de buitenwereld in over een omvangrijke sanering van het kantorennetwerk. Voor 2003 wil Rabobank-directeur Hans Smits de kosten, die de afgelopen jaren sneller stegen dan de baten, van de lokale filialen met 15 tot 20 procent hebben teruggebracht. De ambitieuze doelstellingen van Smits komen echter onder druk te staan nu niet alle banken meewerken.

Bij de Rabobanken, met hun 1.727 kantoren, moeten volgens plan 3.000 van de 37.000 banen worden geschrapt. Bovendien zouden 4.000 functies van lokale banken worden overgeheveld naar regionale afdelingen. De vakbonden verwachten inmiddels dat het niet zo'n vaart meer zal lopen. ,,De soep wordt minder heet gegeten dan die wordt opgediend. Wij denken dat het banenverlies fors lager uitvalt'', zegt Piet Smit, van FNV Bondgenoten. Rabobank had eerder al aangegeven dat de reorganisatie niet zou leiden tot gedwongen ontslagen.

,,Het blijft lastig in te schatten hoeveel banen er uiteindelijk echt verdwijnen. Misschien de helft. De bank zelf hoopt dat later de weigerachtige banken alsnog meedoen met Progress. Voor Rabobank Nederland is het zorgelijk. Je hebt op zijn minst een managementprobleem'', zegt Ike Wiersinga van de Dienstenbond CNV.

Want het gaat om een gevoelige ingreep. De Rabobank is een coöperatie. De lokale banken zijn hun eigen baas en eigenaar van de centrale organisatie. Zij beslissen zelf of zij willen meedoen met Progress. ,,Het is een voortschrijdend proces. Het loopt op zich goed. Wij hebben er vertrouwen in dat in de loop van de tijd nog meer banken zich zullen aansluiten bij het programma'', aldus een zegsman van de Rabobank. Ook wil de bank de `back office'-functies samenvoegen in regionale centra, die lokale banken moeten bedienen.

    • Philip de Wit